Glavna stranica

Izvor: ENERPEDIA
Jump to navigation Jump to search

ENERPEDIA JE MIGRIRANA NA NOVI SERVER I DOMENU. AKO NAIĐETE NA PROBLEME JAVITE MARKU.

Ako koristite ovaj udžbenik za predavanja, te ih želite ispraviti, popraviti ili doraditi, javite mi se. Neven Duić. Također, rado bih dobio feedback, čak i ako ne želite ništa mijenjati.

Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.

EPlogo.png

 1. UVOD
 2. ENERGETSKA EKONOMIKA
 3. PRIMARNA ENERGIJA
 4. ENERGETSKE TRANSFORMACIJE
 5. ENERGETSKA POLITIKA
 6. FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST
 7. ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE
 8. ENERGETIKA I OKOLIŠ
 9. PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA
 10. ENERGETSKA TRŽIŠTA
 11. Testiranje

Disklejmer