Pravila za zaporke

Jump to navigation Jump to search

Ovo je popis pravila za zaporke za suradničke grupe definirane na ovom wikiju.

GroupPolicies
Automatski potvrđeni suradnici
 • Zaporka mora sadržavati najmanje 1 znak (MinimalPasswordLength)
 • Zaporka ne može biti ista kao i suradničko ime (PasswordCannotMatchUsername)
 • Zaporka se ne može podudarati sa zaporkama na crnoj listi (PasswordCannotMatchBlacklist)
 • Zaporka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength)
Botovi
(popis članova)
 • Zaporka mora sadržavati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Zaporka ne može biti ista kao i suradničko ime (PasswordCannotMatchUsername)
 • Zaporka se ne može podudarati sa zaporkama na crnoj listi (PasswordCannotMatchBlacklist)
 • Zaporka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength)
 • Da biste se prijavili, zaporka mora sadržavati najmanje 1 znak (MinimumPasswordLengthToLogin)
Birokrati
(popis članova)
 • Zaporka mora sadržavati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Zaporka ne može biti ista kao i suradničko ime (PasswordCannotMatchUsername)
 • Zaporka se ne može podudarati sa zaporkama na crnoj listi (PasswordCannotMatchBlacklist)
 • Zaporka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength)
 • Da biste se prijavili, zaporka mora sadržavati najmanje 1 znak (MinimumPasswordLengthToLogin)
 • Password cannot be in the list of 25 popular passwords (PasswordCannotBePopular)
Administratori sučelja
(popis članova)
 • Zaporka mora sadržavati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Zaporka ne može biti ista kao i suradničko ime (PasswordCannotMatchUsername)
 • Zaporka se ne može podudarati sa zaporkama na crnoj listi (PasswordCannotMatchBlacklist)
 • Zaporka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength)
 • Da biste se prijavili, zaporka mora sadržavati najmanje 1 znak (MinimumPasswordLengthToLogin)
 • Password cannot be in the list of 25 popular passwords (PasswordCannotBePopular)
Administratori
(popis članova)
 • Zaporka mora sadržavati najmanje 8 znakova (MinimalPasswordLength)
 • Zaporka ne može biti ista kao i suradničko ime (PasswordCannotMatchUsername)
 • Zaporka se ne može podudarati sa zaporkama na crnoj listi (PasswordCannotMatchBlacklist)
 • Zaporka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength)
 • Da biste se prijavili, zaporka mora sadržavati najmanje 1 znak (MinimumPasswordLengthToLogin)
 • Password cannot be in the list of 25 popular passwords (PasswordCannotBePopular)
Suradnici
(popis članova)
 • Zaporka mora sadržavati najmanje 1 znak (MinimalPasswordLength)
 • Zaporka ne može biti ista kao i suradničko ime (PasswordCannotMatchUsername)
 • Zaporka se ne može podudarati sa zaporkama na crnoj listi (PasswordCannotMatchBlacklist)
 • Zaporka mora biti kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength)