ENERGETSKA EKONOMIKA

Izvor: ENERPEDIA
Inačica 1510 od 21. lipnja 2006. u 13:51 koju je unio Bmajcen (razgovor | doprinosi)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Jump to navigation Jump to search

CILJ POGLAVLJA

Cilj ovog poglavlja je upoznati neke osnovne računovodstvene tehnike za mjerenje i uspoređivanje dobiti od različitih opcija investiranja vezanih uz racionalno korištenje energije.

SVRHA POGLAVLJA

Nakon završetka ovog poglavlja, trebali biste moći:

 1. Integrirati prihode i troškove u model toka novca.
 2. Razumjeti i koristiti pojam vremenske vrijednosti novca.
 3. Izračunati utjecaj poreznih stopa, inflacije i deprecijacije (amortizacije) na tok novca.
 4. Biti upoznat s dobrim i lošim stranama tri najznačajnije metode procjene nekog projekta: sadašnja vrijednost, indeks profitabilnosti, te unutrašnja stopa povrata.
 5. Izraditi pojedinačnu analizu investicije baziranu na danim primjerima.
 6. Napisati izvještaj, poduprt kalkulacijama, koji pokazuje korist alternativnog investiranja u energiju.
Preuzeto drugo poglavlje iz knjige:
Charles M. Gottschalk: Industrial Energy Conservation, UNESCO Energy Engineering Series, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, UK, 1996 


Uvod:

Inženjeri promatraju energetiku gotovo uvijek sa strane tehnologije energetskih transformacija, te fizikalnih i kemijskih procesa koji su osnova tih transformacija, često se koncentrirajući na pojmu energetske efikasnosti, ili ponekad, ulazeći dublje u fiziku, na pojmu nepovratnosti procesa. Međutim, investicione odluke se u energetici, kao i u svakom drugom sektoru gospodarstva, donose na temelju ekonomske efikasnosti pojedine tehnologije. Često će optimalni dizajn sa strane energetske efikasnosti biti različit od optimuma gledano sa strane ekonomske efikasnosti. Stoga, je neophodno da inženjer poznaje tehnike ekonomske evaluacije projekata, da bi mogao naći takvu varijantu investicije, koja će najbolje zadovoljavati uvjete ekonomske efikasnosti, a da će i dalje biti energetski efikasna.

Prilike za investiranje u energetske projekte mogu se svesti na sljedeće slučajeve:

 1. Trošak predložene metode smanjenja korištenja energije treba usporediti s troškom neke druge metode smanjenja korištenja energije.
 2. Treba procijeniti da li su očekivane uštede u energiji vrijedne početne investicije.
 3. Potrebno je usporediti i procijeniti moguće alternativne mjere s troškovima energije kada su one velik dio ukupnih operativnih troškova.


Model toka novca:

Pri procjeni prilike za investiranje u smanjenje korištenja energije, od ključne je važnosti "timing" prihoda i rashoda. U tom slučaju možemo koristiti neku od sljedećih konvencija:

Konvencija kraja perioda

Sav se tok novca koji se pojavio za vrijeme nekog perioda uzima kao da se pojavio na kraju tog perioda. Ovaj postupak pojednostavljuje proračune i uglavnom ne iskazuje neke veće greške u rezultatima. Dijagram prikazuje ovaj pristup za vrijeme perioda od tri godine.

1 konv-kraj-period.jpg


Konvencija sredine perioda

Tokovi novca uzimaju se kao da su se pojavili u sredini perioda, kako je prikazano na sljedećem dijagramu za period od tri godine

2 konv-sredina-period.jpg


Konvencija kontinuiranog toka

Tok novca za bilo koji period se uzima po kontinuiranoj stopi. Sljedeći dijagram pokazuje nam to kroz osam tokova novca na godinu, svake godine tijekom trogodišnjeg perioda.


3 konv-kotinuirano-period.jpg


Vremenska vrijednost novca

Da bi mogli usporediti različite opcije i alternative, potrebno je pretvoriti sve tokove novca za svaku mjeru/shemu u ekvivalentnu vrijednost. Sve se zasniva na ideji da novac u ruci danas, vrijedi više nego novac dobiven za neko vrijeme u budućnosti.

Da bi pretvorili novac iz jednog trenutka u novac u drugom, budućem vremenskom trenutku, možemo se poslužiti nekim od ovih sedam standardnih kamatnih faktora.


Buduća vrijednost novca

Ovaj faktor jednostavno daje buduću vrijednost (S) nekog iznosa novca sadašnje vrijednosti P poslije n perioda vremena uz vrijednost kamate i. (Single Payment Compound Amount = SPCA)

      S = P x (SPCA uz n,i)

gdje se faktor SPCA može izračunati

      SPCA = (1 + i)n

To je ilustrirano na sljedeći način:

4 SPCA.jpg