Razlika između inačica stranice »Upute za korištenje Excela«

Izvor: ENERPEDIA
Jump to navigation Jump to search
Redak 16: Redak 16:
  
  
 +
-----
  
  
 +
4. Pomicanje podataka u ćelijama:
 +
 +
* selektirati ćelije za pomicanje
 +
 +
* lijevim klikom miša kliknuti na rub selektiranih ćelija
 +
 +
* pomaknuti selektirane ćelije na željeno mjesto
  
  
 
[[Image:ScreenShot003.jpg]]
 
[[Image:ScreenShot003.jpg]]
  
 +
 +
-----
  
  
Redak 28: Redak 38:
 
* u ćelije upisati dva parna broja  
 
* u ćelije upisati dva parna broja  
  
* slijedi korake 1,2,3  
+
* slijedi korake 1,2,3
  
  
 +
[[Image:ScreenShot004.jpg]]
  
[[Image:ScreenShot004.jpg]]
 
  
 +
-----
  
  
Redak 40: Redak 51:
 
* u polje za upis formula obavezno upisati "="  
 
* u polje za upis formula obavezno upisati "="  
  
* upisati znakove matematičkih operacija i ćelija koje korisitmo kod računanja  
+
* upisati znakove matematičkih operacija i ćelija koje korisitmo kod računanja
  
  
 +
[[Image:ScreenShot005.jpg]]
  
[[Image:ScreenShot005.jpg]]
 
  
 +
-----
  
  
Redak 51: Redak 63:
  
  
 +
[[Image:ScreenShot006.jpg]]
  
[[Image:ScreenShot006.jpg]]
 
  
 +
-----
  
  

Inačica od 13:00, 6. srpnja 2006.

1. Upisati brojeve u ćelije

2. Selektirati brojeve iz kojih se želi generirati niz


ScreenShot001.jpg
3. Lijevim klikom miša na donji desni rub ćelije razvuci niz


ScreenShot002.jpg
4. Pomicanje podataka u ćelijama:

  • selektirati ćelije za pomicanje
  • lijevim klikom miša kliknuti na rub selektiranih ćelija
  • pomaknuti selektirane ćelije na željeno mjesto


ScreenShot003.jpg
5. Generiranje niza parnih brojeva

  • u ćelije upisati dva parna broja
  • slijedi korake 1,2,3


ScreenShot004.jpg
6. upisivanje formula

  • u polje za upis formula obavezno upisati "="
  • upisati znakove matematičkih operacija i ćelija koje korisitmo kod računanja


ScreenShot005.jpg
7. klik na ćeliju sa upisanom formulom prikažu se ćelije koje su sadržane u formuli


ScreenShot006.jpg
8. Ista se formula može primjeniti na niz ćelija ako se selektira ćelija sa formulom i slijedi korak 3.


9. Za zadržavanje ćelije kao fiksne potrebno je ispred željene adrese ćelije upisati znak $


10. Za upisivanje funkcije, u izborniku Insert odabrati Function


11. Iz ponuđene liste odabrati željenu funkciju


12. Primjer sumiranja više brojeva

  • odabrati funkciju SUM (vidi korak 11)
  • kliknuti na ikonicu za selektiranje niza


13. Povlačenjem kursora preko željenih ćelija odabiremo ćelije za sumiranje i kliknuti na desnu ikonicu i pritisnuti OK